Wat is G-sport?

G-sport is de verzamelnaam voor alle sporten die door mensen met een beperking beoefend worden. Die beperking kan fysiek, psychisch, verstandelijk, auditief of visueel zijn.

Als we het over sporten hebben, bedoelen we ook bewegen. Recreatief of competitief. In clubverband of ongebonden. Door jong en minder jong. 
G-sport is... Gewoon sport!    

Onder de G-sporten zit ook G-darts.

Wat is G-darts ?

 • G-Darts is Darts voor personen met een fysieke beperking.

 • De G-Dartsport ontstond in 2O1O in Australie.

 • De Australiër Russ Strobel ontworp het bord “Wildfire 137” aangepast aan de noden van een persoon met een beperking.

 • Hij liet dit officialiseren zodat dit nu kan gebruikt worden op officiële tornooien.

Wat is G-Darts Belgium?

 • G-darts is sinds 2020 een VZW die geleid wordt door vrijwillgers.

 • Elk met ruime ervaring en kennis in valide dartssport.

 • Samen willen we onze vereniging op de kaart zetten en geloven we sterk in de kracht van onze organisatie.

 • Fabook Groep : G-Darts Belgium

Doelstellingen:

 • Mensen met een fysieke beperking samen brengen en hen de mogelijkheid bieden darts te ontdekken en te beoefenen

 • Sociale contacten opbouwen en hun uit hun isolement halen

 • Mentale kracht versterken

 • Contact en vriendschap staan centraal

Maar ook:

 • Omringd  worden door lotgenoten maar evenzeer inclusie tussen valide spelers

 • Een geïncludeerde samenwerking met:

  Een internationale samenwerking tussen verschillende landen zoals Engeland, Nederland, Denemarken, Duitsland, .... en alsook hun Dartsorganisaties.

 

Hoe willen we de doelstellingen bereiken?

 • Organiseren van promo tornooien over heel Vlaanderen

 • Opstarten trainingsmomenten ism andere nationale organisaties

 • Een nauwe samenwerking met andere Belgische Darts organisaties

 • empowerment

Met G-darts zetten we in op vier belangrijke functies

 • Educatie : We willen mensen kennis laten maken met de dartssport en hen ook deze sport aanleren.

 • Maatschappelijke activering: G-darts Belgium wil een kwetsbare groep bereiken en mensen met een beperking uit hun “kot” lokken om op een toffe, laagdrempelige manier kennis te laten maken met de darts.

 • Gemeenschapsvorming: G-darts wil onderling sociale contacten tussen mensen met een beperking versterken maar evenzeer de kloof dichten tussen personen met- en zonder beperking.

 • Cultureel: Als we met G-darts Belgium wat meer grond onder de voeten hebben dan hopen we samen te werken met andere landen (Engeland, Nederland ,enz.) Om zo jaarlijks een interland te organiseren. Met als doel om ook naast de darts, de cultuur van die landen te leren kennen en zo de sociale banden te versterken.

Waarom G-darts Belgium steunen?

 • We willen een uniek aangepast sport aanbod in België voor mensen met een beperking

 • We willen het sociaal contact bevorderen door darts te beoefenen samen met lotgenoten en validen en zo ook het isolement verbreken

 • We vinden dat iedereen recht heeft op plezier, ontmoetingen en ontspanning

 • We willen mensen aanzetten tot iets nieuws, empowerment gericht werken, weliswaar elk op zijn of haar eigen tempo

 • We willen mensen met een beperking integreren in darts wedstrijden met als doel volledige inclusie met valide darts spelers