Inclusio Belgium

 

World Inclusio ParaDarts is voor alle mindervalide spelers,  wiens beperking invloed heeft op de manier van darts spelen.  Voor België zijn dit de Spelers aangesloten bij INclusio Belgium

Dit betekent dat er in de toekomst 2 klassen zullen zijn binnen de World ParaDarts:

 1. World ParaDarts: dit is voor spelers met een beperking die in aanmerking komen volgens de World ParaDarts toelatingsvoorwaarden.  Deze volgen de richtlijnen van het Internationaal Paralympisch Comité : voor België zijn dit de spelers aangesloten bij G-Darts Belgium

 2. World Inclusio ParaDarts: voor alle spelers met een beperking die niet aanmerking volgens de World ParaDarts Toelatingsvoorwaarden.

Wat betekent dit voor de spelers?

Spelers die zich willen inschrijven en spelen in het Inclusio Darts klassement dienen dit te doen via de Inclusio Verantwoordelijke BERNARD MARTENS en RUDY VERBEKE .
Vul het inschrijfformulier in en stuur dit  samen met ofwel een bewijs dat je een invaliditeitsuitkering ontvangt (minder dan 12 maanden oud) of een brief van je dokter die jouw beperking bevestigt* ,op naar de Inclusio Verantwoordelijke via mail naar inclusio@worldparadarts.com 

* Als geen van beide beschikbaar zijn, neem dan contact op met je Inclusio Verantwoordelijke om je individuele omstandigheden te bespreken.

!! OPGELET !!

De Blauwe Mindervalidekaart of gelijkaardige kaarten kunnen niet gebruikt worden als bewijs voor de beperking.

Bovendien dient men deze registratie elk jaar te vernieuwen bij de Inculsio Verantwoordelijke van hun land, door op verzoek het vereiste bewijs te leveren.

Eenmaal geregistreerd ontvangen spelers een certificaat en registratienummer

Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven als Inclusio speler, maar wel aan het lidmaatschap van de organisatie van je keuze en aan deelname van toernooien.

Inclusio dekt alle beperkingen:

Spelers moeten kunnen aantonen dat ze een invalideuitkering van de overheid ontvangen (minder dan 12 maanden oud) of een brief van een arts waarin de beperking wordt bevestigd en hoe het de speler beïnvloedt.

Extra overwegingen:

 1. Verlies van gezichtsvermogen - is inbegrepen, maar om veiligheidsredenen dienen deze spelers een bekwaamheidscertificaat bij hun Inclusio Verantwoordelijke te hebben voordat ze aan toernooien kunnen deelnemen, dit certificaat dient ook jaarlijks vernieuwd te worden.

  (Veiligheid is een voortdurend aandachtspunt bij alle toernooien en een toernooiorganisator kan elke speler vragen een toernooi om veiligheidsredenen te verlaten, ongeacht de onderliggende reden van de veiligheidsproblemen).

 2. Gehoorverlies, PTSS vallen hier ook onder (dezelfde documentatie is vereist, zijnde de uitkeringsbrief van de overheid voor arbeidsongeschiktheid van het lopende jaar of een brief van een arts).

 3. Ziekten die invaliderend zijn, zijn ook inbegrepen, wederom onder voorbehoud van het voorleggen van de uitkeringsbrief van de overheid voor invaliditeit van het lopende jaar of een doktersbrief.


Jeugdspelers

Spelers jonger dan 18 jaar kunnen we inschrijven als Inclusio speler, maar het is aan de individuele toernooiorganisator om te beslissen of hij een jeugdafdeling opneemt voor spelers jonger dan 18 jaar.

Spelers die in aanmerking komen voor deelname aan een World ParaDarts toernooi,  zijn automatisch Inclusio spelers en kunnen meedoen aan Inclusio toernooien. Zij hoeven zich niet in te schrijven bij de Inclusio Verantwoordelijke omdat zij al individueel ingeschreven staan bij World ParaDarts.

Voor meer informatie en hoe te registreren:

Inclusio Verantwoordelijken voor België

Rudy Verbeke: RUDY.VERBEKE2@telenet.be

 

Contactpunt voor alle spelers in welk land dan ook is momenteel via het algemeen email adres: Inclusio@worldparadarts.com

Wat betekent dit voor de lidorganisaties van World ParaDarts:

 1. Je kunt een World ParaDarts (G-DARTER)  en een World Inclusio ParaDarts secties en aparte toernooien hebben onder World ParaDarts naam.

 2. Je hebt een verwijspunt voor Inclusio Darts zijnde de World Inclusio ParaDarts Sub Commissie.

 1. Er wordt gezorgd voor begeleiding plus richtlijnen.

 1. Registraties van Inclusio spelers worden door hun nationale Inclusio Verantwoordelijke bijgehouden,

  wat betekent dat organisaties contact met hen kunnen opnemen om te zien of een speler wel degelijk als Inclusio speler is geregistreerd en dus niet zelf het papierwerk hoeven te controleren.

Speelsysteem:

Organisaties kunnen elk format spelen dat ze willen voor hun eigen toernooien. Als ze een World Inclusio ParaDarts ranking evenement willen houden moeten ze spelen in het format dat met de World ParaDarts is afgesproken en dat is momenteel een traditionele Round Robin (volledige details zullen worden verstrekt bij de aanvraag voor een ranking evenement)

Ranking evenementen:

Spelers die in aanmerking komen voor beide secties, zijnde World ParaDarts en World Inclusio ParaDarts, kunnen slechts aan één ranking systeem deelnemen tijdens een seizoen en hun keuze wordt gemaakt wanneer ze deelnemen aan hun eerste evenement tijdens het seizoen.

Belangrijke informatie:

World ParaDarts is lid van de World Darts Federation, haar regels zijn in overeenstemming met de WDF en zijn onderworpen aan deze regels en gedragscodes van de WDF. De World ParaDarts is een federatie van verschillende dartsbonden die elk ook betrokken zijn bij het nemen van hun beslissingen in een democratisch proces, en voldoen aan de waarden en normen van de WDF.

Covid Pandemie:

Met de huidige pandemie zijn de meeste landen niet in staat om face to face darttoernooien te houden, maar zodra de Covid Pandemie begint af te nemen en de restricties van de landen worden opgeheven, kunnen en zullen er toernooien worden georganiseerd . De details zullen we dan zo snel mogelijk bekend maken.  Als speler registreer je nu zodat je helemaal geregistreerd en klaar bent.