Wie zijn onze Belgische G - darters?

ROLSTOEL

Staand

Denk je zelf in aanmerking te komen als G - DARTER :

Check dan EVEN DE INFO in verband met de CLASSIFICATIE als G-sporter (G-Darter) via 
parantee - PSYLOS op deze link HTTPS://WWW.PARANTEE-PSYLOS.BE/CLASSIFICATIE


KOM je in AAnmerking kan je een Classificatiedossier openen : 

Klik op onderstaande link en vul het Medisch Diagnoseformulier in zoals voorzien in onderstaande stappenplan (MDF) PI  
VOOR NATIONALE CLASSIFICATIE VAN SPORTERS MET EEN FYSIEKE BEPERKING  

STap 1 :   Dit formulier moet door de G-sporter (luik 1) én zijn behandelende arts (luik 2) ingevuld en daarna door de G-sporter opgestuurd worden naar classificatie@parantee-psylos.be

en dit uiterlijk 16 weken voorafgaand aan:

• de eerste competitiedeelname in België; of
• de competitiedeelname in België bij herclassificatie (‘review’); of
• de competitiedeelname in België bij medische herclassificatie (‘medical review’).

Voor elke atleet met een fysieke beperking die aan regionale of nationale competities wil deelnemen
is dit formulier, op een duidelijke en leesbare manier, verplicht.

Stap 2 :   Relevante medische documenten toevoegen

Stap 3 :   Alle info moet duidelijk leesbaar zijn (bv. drukletters)

Stap 4 :   Wees volledig, de classificeerder houdt enkel rekening met de info die in het dossier vermeld staat

Stap 5 :   het Medisch diagnoseformulier mag niet ouder zijn dan 12 maanden op het moment van de
classificatie

STAP 6:    STORT 50€ op onze rekening BE74 0682 3627 0607 met als mededeling ‘classificatie + naam’

 

Als bovenstaande is ontvangen, wordt alles bezorgd aan één van de federatieartsen die vervolgens een classificatie toekent. Dit kan meestal vanop afstand, soms is nog een consultatie nodig.Het is niet de bedoeling dat spelers de artsen rechtstreeks contacteren, indien er vragen zijn kan je steeds terecht bij Thierry Ghellinck

 

Speelsysteem:

Organisaties kunnen elk format spelen dat ze willen voor hun eigen toernooien. Als ze een World Inclusio ParaDarts ranking evenement willen houden moeten ze spelen in het format dat met de World ParaDarts is afgesproken en dat is momenteel een traditionele Round Robin (volledige details zullen worden verstrekt bij de aanvraag voor een ranking evenement)

Ranking evenementen:

Spelers die in aanmerking komen voor beide secties, zijnde World ParaDarts en World Inclusio ParaDarts, kunnen slechts aan één ranking systeem deelnemen tijdens een seizoen en hun keuze wordt gemaakt wanneer ze deelnemen aan hun eerste evenement tijdens het seizoen.

Belangrijke informatie:

World ParaDarts is lid van de World Darts Federation, haar regels zijn in overeenstemming met de WDF en zijn onderworpen aan deze regels en gedragscodes van de WDF. De World ParaDarts is een federatie van verschillende dartsbonden die elk ook betrokken zijn bij het nemen van hun beslissingen in een democratisch proces, en voldoen aan de waarden en normen van de WDF.

covid pandemie:

Met de huidige pandemie zijn de meeste landen niet in staat om face to face darttoernooien te houden, maar zodra de Covid Pandemie begint af te nemen en de restricties van de landen worden opgeheven, kunnen en zullen er toernooien worden georganiseerd . De details zullen we dan zo snel mogelijk bekend maken.  Als speler registreer je nu zodat je helemaal geregistreerd en klaar bent.

 

Voor meer info kan je steeds terecht op de website van G-DartsBelgium:  g-dartsbelgium.be/